Tomaž Bartol information science agriculture bibliometrics Tomaz

October 29, 2011

Tomaž Bartol Personal bibliography

Filed under: Uncategorized — agriculture bibliometrics @ 19:17

Updated: 2016

Citation analysis and mapping of nanoscience and nanotechnology: identifying the scope and interdisciplinarity of research
STOPAR, Karmen; DROBNE, Damjana; ELER, Klemen; BARTOL, Tomaz
Scientometrics, 2016, Vol. 106, No. 2, 563–581. doi: 10.​1007/​s11192-015-1797-x
full text – pdf / Abstract 1 – Springer / SpringerLink

Bibliometric analysis of publishing trends in fiber crops in Google Scholar, Scopus, and Web of Science
BARTOL, Tomaž, MACKIEWICZ-TALARCZYK, Maria
Journal of Natural Fibers, 2015, Vol. 12, No. 6, p. 531-541,doi: 10.1080/15440478.2014.972000.
Full Text – pdf /  Abstract

Development, Testing, and Validation of an Information Literacy Test (ILT) for Higher Education
BOH PODGORNIK, Bojana; DOLNIČAR, Danica; ŠORGO, Andrej; BARTOL, Tomaž
Journal of the Association for Information Science and Technology, 2015
Article first published online: 28 JUL 2015
DOI: 10.1002/asi.23586
ABSTRACT

Information behaviour of Slovenian researchers: investigation of activities, preferences and characteristics
VILAR, Polona., JUZNIC, Primoz, BARTOL, Tomaz
IR Information Research, 2015, Vol. 20, no, 2, paper 670.
Full Text

Nano language and distribution of article title terms according to power laws
BARTOL, Tomaz; STOPAR, Karnen
Scientometrics, 2015, Vol. 103, no. 2, p. 435-451
DOI 10.1007/s11192-015-1546-1
FULL TEXT – pdf / Abstract 1 – Springer / SpringerLink

Assessment of research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation in Slovenia
Bartol, Tomaz ; Budimir, Gordana; Dekleva-Smrekar, Doris; Pusnik,  Miro; Juznic, Primoz
Scientometrics,   2014, Vol. 98, no. 2, p. 1491-1504
DOI: 10.1007/s11192-013-1148-8
FULL TEXT – pdf / abstract 1 – Springer / SpringerLink

Information Literacy and International Capacity Development Initiatives in Life Sciences: AGORA, OARE, HINARI, ARDI (Research4Life – R4L)
BARTOL, Tomaz
In: Kurbanoğlu, S.; Grassian, E.; Mizrachi, D.; Catts, R; Špiranec, S. (Eds.): Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice, ECIL 2013. Communications in Computer and Information Science – CCIS. Volume 397. pp. 338-344. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013
DOI: 10.1007/978-3-319-03919-0_44
FULL TEXT – pdf / abstract 1 – Springer / SpringerLink | abstract (extended)

Assessment of indexing trends with specific and general terms for herbal medicine
BARTOL, Tomaz
Health Information and Libraries Journal, 2012, Vol. 29, no. 4, p. 285–295
DOI: 10.1111/hir.12005
FULL text – pdf | abstract Wiley| abstract PubMed  |  abstractSciCombinator | abstract Torna.do | abstract Sensei Scholar | abstract Webicina | abstract unboundmedicine | abstract scholarsportal | abstract biomedsearch

Non-agricultural databases and thesauri: Retrieval of subject headings and non-controlled terms in relation to agriculture
BARTOL, Tomaz
Program: Electronic Library and Information Systems, 2012, vol. 46, no. 2, p. 258-276
DOI: 10.1108/00330331211221873
FULL textpdf – Emerald | abstract ERIC | abstractZL50 | abstract EJC Search | abstract ISKO | abstract villanova | abstract HCT Libraries | abstract scholarsportal

Agriculture-Related Concepts in Non-agricultural and General Thesauri
BARTOL, Tomaz
In: E. García-Barriocanal, A. Öztürk, and M.C. Okur (Eds.): Metadata and Semantic Research – MTSR 2011, Communications in Computer and Information Science – CCIS. Volume 240, Part 5, pp. 433–444, 2011. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011
DOI: 10.1007/978-3-642-24731-6_43
FULL TEXT -pdf (voa3r) ABSTRACT 1 – Springer / SpringerLink

Topics related to social sciences by authors from Slovenia in agriculture-and-life-sciences database CAB Abstracts
Družboslovna tematika v prispevkih slovenskih avtorjev po podatkih biotehniške/kmetijske zbirke CAB Abstracts
BARTOL, Tomaz; HOCEVAR, Marjan
Acta Agriculturae Slovenica, 2011, vol. 97, no. 3, p. 197-205
DOI: 10.2478/v10014-011-0014-8
FULL TEXT- pdf

The state and exchange of agricultural scientific and technical information in Armenia
BARTOL, Tomaz; Narine KHURSHUDYANIn: Scientific and technical information and rural development.IAALD XIIIth World Congress, Montpellier, France, April 26-29, 2010, 8 pp.
FULL TEXT – PDF

Scientometric assessment of publishing patterns and performance indicators in agriculture in the JCEA member countries
BARTOL, Tomaz
Journal of Central European Agriculture (JCEA), 2010, vol. 11, no. 1, p. 1-9
FULL TEXT– pdf

Bibliometric analysis of publications of the researchers of the Department of wood science and technology of the Biotechnical faculty
Bibliometrična analiza objav raziskovalcev Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete
BARTOL, Tomaz; MRZLIKAR, Stojan
Zbornik gozdarstva in lesarstva, 2010, no. 93, p 37-48
FULL TEXT -pdf

Assessment of classification and indexing of an agricultural journal, based on metadata in AGRIS and CAB Abstracts databases
BARTOL, Tomaz
International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies, 2009, vol. 4, no. 1/2, p. 4-12
DOI: http://dx.doi.org/10.1504/IJMSO.2009.026249
abstract BF

International agricultural publishing in the regions of Caucasus and Central Asia in view of FAO program AGORA
BARTOL, Tomaz
In: LARSEN, Berger, LETA, Jacqueline (eds.) 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, Brazil, July 14-17, 2009.
Proceedings of ISSI 2009. Rio de Janeiro: BIREME/PAHO/WHO: Federal University of Rio de Janeiro, 2009, p. 908-909

Assessment of food and nutrition related descriptors in agricultural and biomedical thesauri
BARTOL, Tomaž (Tomaz)
In: Sartori, Fabio; Sicilia, Miguel Angel; Manouselis, Nikos (eds.) Third International Conference, MTSR 2009, Milan, Italy, October 1-2, 2009. Metadata and Semantic Research : Proceedings, (Communications in computer and information science, 46, 2009). Springer-Verlag, 2009; Berlin; Heidelberg, str. 294-305.
DOI: 10.1007/978-3-642-04590-5_28
abstract BF

Overview of systems of subject headings in the field of animal sciences, production and protection in selected agricultural databases
Pregled sistemov predmetnih oznak za področje znanosti o živalih v izbranih biotehniških podatkovnih zbirkah
BARTOL, Tomaz
Acta Agriculturae Slovenica, 2009, vol. 94, no. 1, p. 55-69

Overview of AgroWeb networking in the countries of Central and Eastern Europe
BARTOL, Tomaz, STOPAR, Karmen
Agricultural Information Worldwide (AgInfo World), 2008, vol. 1, no. 3, p. 114-117

Outline of Compilation and Processing of Metadata in Agricultural Database Management System WebAgris
Pregled zbiranja in urejanja metapodatkov pri sistemu za upravljanje biotehniške zbirke WebAgris
BARTOL, Tomaz
Elektronska revija Knjižnica, 2008, vol. 52, no. 4, p. 89-109

Review and analysis of selected databases and subject headings with regard to wood sciences and technology
Pregled in analiza izbranih podatkovnih zbirk ter predmetnih oznak za področje lesarskih znanosti in tehnologije
Bartol, Tomaz
Zbornik Gozdarstva In Lesarstva, 2007, no. 83, p. 3-14

Scientometric analysis of city terms Ljubljana and Maribor in bibliographic fields Title and Abstract in selected international databases during 1990-2005
Scientometrična analiza pojavnosti mest Ljubljana in Maribor v bibliografskih poljih naslov in izvleček v izbranih mednarodnih podatkovnih zbirkah v obdobju 1990-2005
Bartol, Tomaz
Acta Agriculturae Slovenica, 2006, vol. 87, no. 2, p. 487-501

The capital cities in the ten new European Union countries in selected bibliographic databases
Bartol, Tomaz; Hocevar, Marjan
Scientometrics, 2005, vol. 65, no. 2, p. 173-187

Design and development of a relational database for functional foods
JUVAN, Simona; BARTOL, Tomaz; BOH, Bojana
Acta Agriculturae Slovenica, 2005, vol. 86, no. 1, p. 3-15

Data structuring and classification in newly-emerging scientific fields
JUVAN, Simona; BARTOL, Tomaz; BOH, Bojana
Online Information Review, 2005, vol. 29, no. 5, p. 483-498

Scientific and technical information on organic farming: assessment of selected bibliographic indicators in database CAB Abstracts
Znanstvene in strokovne informacije o ekološkem kmetijstvu: ocena izbranih bibliografskih indikatorjev v zbirki CAB Abstracts
BARTOL, Tomaž; DRNOVŠEK, Špela; ČERNIČ ISTENIČ, Majda
Acta Agriculturae Slovenica, 2005, vol. 85, no. 1, p. 3-13

Scientometric assessment of publishing patterns of agricultural researchers in the Slovenian national journals as indexed by the national online bibliographic database COBISS/COBIB
Scientometrično ovrednotenje značilnosti objavljanja biotehniških raziskovalcev v slovenskih revijah po podatkov iz nacionalne bibliografsko-kataložne zbirke COBISS/COBIB
BARTOL, Tomaž, STOPAR, Karmen
Acta Agriculturae Slovenica, 2004, vol. 83, no. 1, p. 191-204

Animal science, production and protection : bibliometric evaluation of bibliografic data in documents published in Slovenia between 1994-2000.
Znanost o živalih, reja in zaščita živali : bibliometrično vrednotenje bibliografskih podatkov v dokumentih, objavljenih v Sloveniji v obdobju 1994-2000
BARTOL, Tomaž
Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, 2002, vol. 80, no. 1, 7-18

The biological/pharmacological activity of the Origanum genus. [monograph]
BARIČEVIČ, Dea, BARTOL, Tomaž.
In: KINTZIOS, Spiridon E. (ed.). Oregano : the genera Origanum and Lippia, (Medicinal and aromatic plants–industrial profiles, v. 25). New York: Taylor and Francis, 2002, p. 177-213.

Bibliometric analysis of agricultural and biomedical bibliographic databases with regard to medicinal plants genera Origanum and Lippia in the period 1981-1998. [monograph]
BARTOL, Tomaž, BARIČEVIČ, Dea.
In: KINTZIOS, Spiridon E. (ed.). Oregano : the genera Origanum and Lippia, (Medicinal and aromatic plants–industrial profiles, v. 25). New York: Taylor and Francis, 2002, p. 245-267.

Plant and crop science, production and protection: bibliometric evaluation of bibliographic data in documents published in the period 1994-2000 = Znanost o rastlinah, pridelovanje in varstvo rastlin: bibliometrično vrednotenje bibliografskih podatkov v dokumentih, objavljenih v Sloveniji v obdobju 1994-2000
BARTOL, Tomaž
Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo. (1990), 2002, vol. 79, no. 1, p. 5-18, tabele

Bibliometrična analiza navajanja in citiranja nacionalne kmetijske revije Sodobno kmetijstvo v mednarodnih bibliografskih in spletnih virih = Bibliometric analysis of references and citations of the national agricultural journal Sodobno kmetijstvo in international bibliographic and WWW sources
BARTOL, Tomaž
Sodobno kmetijstvo, 2002, vol. 35, no. 11-12, p. 447-452

Mapping of contents in “Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika” (Research Reports Biotechnical Faculty University of Ljubljana. Agriculture. Zootechny) : an analysis of narrower and broader subject areas = Kartiranje vsebine Zbornika Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kmetijstvo. Zootehnika : analiza ožjih in širših predmetnih področij
BARTOL, Tomaž
Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, 2001, vol. 78, no. 2, p. 85-103

BARIČEVIČ, Dea, BARTOL, Tomaž.
The biological/pharmacological activity of the Salvia genus. [monograph] V., Pharmacology.
In: KINTZIOS, Spiridon E. (ed.). Sage : the genus Salvia. Amsterdam: Harwood Academic; Abingdon: Marston, 2000, p. 143-184.

Scientometric analysis of science and technology bibliographic information sources with regard to genus Salvia. [monograph] VII., General issues.
BARTOL, Tomaž, BARIČEVIČ, Dea.
In: KINTZIOS, Spiridon E. (ed.). Sage : the genus Salvia. Amsterdam: Harwood Academic; Abingdon: Marston, 2000, p. 269-288.

International scatter of salvia-related articles in serial publications and availability of core salvia-related serials in the libraries in Slovenia = Mednarodna distribucija člankov o rodu Salvia v serijskih publikacijah in dostopnost osrednjih serijskih publikacij v knjižnicah v Sloveniji
Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, 1999, 73, no. 1, p. 231-244
BARTOL, Tomaž

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.